Svet-Stranek.cz
Mladí hasiči Květuš

2019:Osobní stránka na adrese: mladihasicikvetus.klubova-stranka.cz

2019

                                        2019

Vítám Vás v dalším roce s mladými hasiči v Květuši- v roce 2019.

Letošní rok jsme zahájili již tradičně dětským maškarním karnevalem. Moc se nás sice nesešlo, ale to náladě rozhodně neubralo a odpoledne jsme si všichni užili.
Následoval maškarní průvod vesnicí, kde se nás pro změnu sešlo hodně. Prošli jsme s dospělákama celou vesnicí a přejedení a přepití jsme se k večeru zvolna rozcházeli k domovům.


Začátkem března jsme, tak jako už kolikrát v minulosti, vystoupili s krátkou kulturní vložkou při příležitosti oslavy MDŽ v kulturáku v Květuši. Tentokrát na téma ,, králíci z klobouku,, .  Ani tady jsme nezaváhali a zpříjemnili všem a hlavně sobě večer... 

Několik málo dětí odevzdalo obrázek s hasičskou tématikou- požární ochrana očima dětí. V této soutěži jsme letos získali první ocenění. Štěpán Kubec se umístnil v literární kategorii se svojí básničkou na skvělém 2. místě.

V druhé polovině dubna bychom chtěli začít nacvičovat jednak na PLAMEN, který máme výborně rozjetý, ale také na pohárové soutěže.

22. dubna jsme prošli s pomlázkou Květuší.
Duben je také měsícem, kdy se tradičně scházíme mimo schůzek také při ,,pálení čarodějnic,, . V letošním roce jsme se opět sešli nejprve u kapličky, kde se zdobila naše májka. Poté jsme se přesunuli ke hřišti a tam proběhlo opékání buřtů a nakonec pálení vatry. Nakonec všichni přešli zase ke kapličce a stavěla se májka. Následovalo tradiční hlídání májky a postupný rozchod k domovům.
V průběhu měsíce se také scházíme na pravidelných schůzkách, kde cvičíme hlavně požární útok, ale v kategorii starších také štafetu CTIF a požární útok CTIF.


První naší soutěží byla pohárová soutěž ve Žďáru. Zde se nám velmi dařilo. Kategorie mladší s časem 30,07 vt. svoji kategorii vyhráli. Smíšení obsadili s časem 31,20 vt. 2. místo. Začátek nadmíru skvělý.


Za týden 11.5. se konalo na Mozolově druhé kolo hry Plamen. Naši mladší byli po podzimní části na prvním místě a skvělým požárním útokem toto místo uhájili. Bylo to historicky poprvé, kdy jsme tuto soutěž vyhráli. Přípravka skončila na celkovém druhém místě. Naši starší to měli o poznání těžší. Ale přesto se posunuli z podzimního 10. místa na celkové 6. místo. Takže určitě veliký úspěch a spokojenost.
19.5. jsme při příležitosti okrskové soutěže v Květuši předvedli ukázky požárního útoku se všemi třemi kategoriemi- tedy přípravkou, mladšími i staršími.Dne 2. června jsme uspořádali ve spolupráci s hasiči z Chyšek další kolo pohárové soutěži v Květuši. Účast byla tentokrát rekordní. Celkem přijelo soutěžit 34 družstev!
Doma jsme postavili 3 družstva- mimo tradičních mladších, smíšených, tentokrát ještě přípravku. Nejprve se na start postavila přípravka a vůbec si děti nevedli špatně- skončili ve své kategorii na 2. místě. Poté se na start postavili mladší. Čas 32,96 stačil nakonec na 4. místo. Nakonec startovali smíšení a časem 31,55 obsadili 1. místo. Jenom poznámka k tomuto. V této kategorii se do 1 vt. vměstnaly 3 týmy!

Ještě před prázdninami nás čekalo jedno kolo pohárové soutěže 23.6. v Dobrošově. V minulosti se nám právě zde velmi dařilo.
Ale letošní rok vše předčil. Na start jsme, jako ostatně vždy nastoupili ve svých kategoriích skoro poslední. Nejprve mladší.
Útok z říše snů a čas 23,81- 1. místo! Smíšení čas 29,44 vt.-
1. místo! Fantastický úspěch. Kdo tam byl asi nikdy nezapomene... Poté přišli letní prázdniny- doba dovolených, koupání a cestování. Naše schůzky jsou po tuto dobu přerušeny.

Další sešlost přišla až 31. srpna a to na tradičním opékání selete u kulturáku. Všem moc chutnalo a k domovům jsme se rozcházeli pozvolna pozdě večer...
Hned první školní pátek jsme zahájili schůzky a začali s nácvikem na další kolo pohárovky a hlavně na další ročník hry Plamen. 

8.9. se konalo předposlední  kolo pohárové soutěže- tentokrát v Podolí I. V loňském roce se nám tam vůbec nedařilo. My jsme přijeli naladěni ještě z Dobrošova, kde jsme vše vyhráli.
Mladší odstartovali opět takřka poslední ve své kategorii a - opět vyhráli. Tentokrát s časem 25,43 vt. Smíšení předvedli požární útok s časem 26,59 vt. a - také ve své kategorii vyhráli! Šlo o další fantastický úspěch. Smíšení mají před posledním kolem, které se koná v Milenovicích, veliký bodový náskok a tedy i reálnou naději na konečné první místo. Mladší, kteří mimo domácí soutěže vyhráli také vše mají také výborně nakročeno k prvnímu místu ve své kategorii!


24.9. pořádali hasiči v Milenovicích poslední kolo pohárové soutěže pro tento rok. My jsme dorazili v podstatě jako favorité. Pokud se nic nezkazí, poháry za první místa bychom měli odvézt do Květuše...
Na start nastupujeme ve svých kategoriích tradičně vzadu.
Nejprve mladší. V této kategorii bylo stále o co bojovat. Šance na první místo měli ještě mladí hasiči z Heřmaně, Chyšek a Květuše.
Z této trojice jsme nejprve běželi my. Čas našeho požárního útoku byl 26,09 vt. Napjatě jsme očekávali časy našich soupeřů. Jako další šli na start děti z Heřmaně- čas 26.96 vt. První tichý jásot. Jako poslední šli na start mladí hasiči z Chyšek- čas 27,30 vt. Nyní již radost v našich řadách propuká naplno. Jsme historicky poprvé v pohárových soutěžích celkově 1. !!! 
Smíšení to měli jednodušší. Aniž bychom to dětem řekli, v podstatě bylo v této kategorii rozhodnuto již v Podolí. Měli jsme takový náskok, že nás již nemohl nikdo předstihnout. Na start jsme šli tedy úplně poslední. Během útoku se nám stala menší nepříjemnost- nikdo jsme si nevšiml zavřeného kohoutu na rozdělovači pro levý proud. Nastalo menší zdržení a výsledný čas 33 vt. Pro tentokrát 5. místo, ale celkově jak již bylo zmíněno místo 1. 
Prý se snad ještě nestalo, aby v jednom ročníku pohárových soutěží zvítězil ve více kategoriích jeden tým. Tak už stalo. Jsou to týmy z Květuše!!!
Ohromná radost a nepopsatelný pocit. Do Milenovic totiž tentokrát dorazil i početný fan klub- rodiče.
Následovala zasloužená oslava při společné večeři v restauraci ,,U Reinerů,, v Písku. V pozdních večerních hodinách jsme dorazili domů.
Další týden- 30.9. jsme se zúčastnili podzimního kola hry Plamen 2020. Dorazili jsme se třemi kategoriemi. A to: přípravka, mladší a starší. Soutěžilo se v tradičních disciplínách: závod požárnické všestrannosti, štafeta pož. dvojic a štafeta 4x60m. Asi nejhůře jsme dopadali v ,, braňáku,,. Mimo přípravky, která vše zvládla na jedničku a celkově obsadila 2. místo. Za zmínku stojí, že jsme v této kategorii jako jediní bodovali na stanovišti střelba ze vzduchovky!
Mladší mohli zvládnout tuto disciplínu lépe, ale nakonec je z toho průběžné 3. místo. Starším se ,,braňák,, také moc nepovedl. Průběžné 6. místo by chtělo na jaře vylepšit... Všem ale moc děkuji za výkony, které předvedli. Všichni se snažili a byli šikovní.
Soutěže skončily, napětí opadlo a tak jsme zvolnili i my. Schůzky se již nekonají pravidelně a spíše se setkáváme při různých akcích.
Jednou takovou byla tradiční drakyjáda, která se konala v neděli 27.10. odpoledne na louce za Kubecovi. Počasí se vyvedlo opravdu nádherně a dokonce foukal i vítr. Lidiček se sešlo tentokrát hodně. Nic tedy nebránilo dobré pohodě. V závěru odpoledne jsme si rozdělali oheň a opekli buřty. Domů se šlo již za soumraku.¨
Měsíc listopad prošel bez schůzek. Začátkem prosince a to 8.12. jsme tentokrát spojili dvě akcičky do jedné. V našem kulturním domě jsme se odpoledne sešli při vánoční besídce, kterou tentokrát připravila maminka Viktorky Miňhové- Vlastina Miňhová.
Celé odpoledne se všichni bavili a moc si to užili. Po setmění následovalo rozsvícení vánočního stromečku a jesliček mezi kapličkou a kulturním domem. Tímto děkuji Vlastině a jejím pomocníkům za bezva nápady a budeme se těšit zase na příští besídku...
13 prosince jsme se zúčastnili výroční členské schůze našeho sboru, kde nám bylo předáno čestné uznání za výtečnou reprezentaci SDH Květuš. Následovala večeře, a po schůzi jsme se pomalu rozešli k domovům.
Poslední naší sešlostí v tomto roce bylo tradiční společné bruslení na milevském zimním stadionu. 


Za nás vedoucí našich dětí děkuji za všemožnou podporu, kterou nám dáváte a do roku 2020 hlavně hodně zdraví, štěstí a …

stále takové šikovné děti :-) .