Svet-Stranek.cz
Mladí hasiči Květuš

2013:Osobní stránka na adrese: mladihasicikvetus.klubova-stranka.cz

2013

Svoji činnost jsme zahájili neoficiálně už na podzim 2012. Scházeli jsme se zatím nepravidelně. Na těchto schůzkách jsme se začali učit základům hasičiny, ale také jsme je vyplňovali různými hrami.
 

Koncem prosince byla uspořádaná vánoční besídka se stromečkem a dárky, která byla vyplněna různými soutěžemi, hrami a také zdobením perníčků.

 

 

----------------------------------------------------------------

 

                                    2013

 

V roce 2013 jsme se začali scházet už od února. Zúčastnili jsme se literární soutěže ,, požární ochrana očima dětí". Za účast jsme později dostali diplom.

 

To už byl březen. Protože chceme na okrskové soutěži, která se koná v květnu v Květuši, předvést něco ze svého umění, procvičujeme se hlavně v požárním útoku.

V dubnu se konala v kulturáku v Květuši velikonoční sešlost, kde jsme kromě vajíček zmalovali co se dalo. Někteří taťkové si procvičili pletení pomlázky, které jsme druhý den použili při koledování po vsi.

Do května uběhl čas rychle, možná až moc, a my jsme předvedli na hasičské soutěži dospělích poprvé útok a štafetu 7x několik metrů. Při vyhlášení výsledků jsme byli odměněni diplomem za účast a zmrzlinovým kornoutem. 

Koncem srpna zorganizovali vedoucí mladých hasičů z Květuše a Chyšek takovou přípravu na soutěž PLAMEN, která se konala v Květuši a kterou jsme důvěrně nazvali,, Květušský plamínek". Na této soutěži se plnily disciplíny dle směrnic hry Plamen- štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60m, požární útok a nakones závod požárnické všestranosti. Zúčastnily se družstva z Chyšek, Kojetína a Květuše. My jsme přihlásili kategorii přípravky a mladší. Počasí přálo a nadšení rozhodně nechybělo. V konečném vyhodnocení jsme v kategorii přípravky vyhráli ( jiný soupeř v této kategorii nepřijel) a mladší skončili na 3. místě ( tedy posledním). Účel tato soutěž splnila a my jsme si vyzkoušeli jak to na opravdové soutěži chodí.

 

Začátkem října se konalo podzimní kolo hry Plamen, kde jsme se umístnili na moc pěkném ( pro začátek) 9. místě.

 

 

Další akcičkou bylo hledání pokladu. Bylo po soutěžích a tak si pro nás vedoucí vymysleli pochodovou trasu dlouhou asi 3 km s plněním různých ůkolů. Nakonec jsme našli velkou truhlu plnou sladkostí, které se hned rodělili a také samosebou snědli.

 

Další schůzka se nesla v duchu pouštění draků. Chvíli se sice honil vítr, ale nakonec většina draků vzlétla. Vše jsme zakončili opékáním buřtů.

 

 

Rok jsme zakončili 21. prosince v kulturáku v Květuši, kde jsme opět jako loni zorganizovali vánoční besídku se stromečkem a dárky.

 

 

Během odpoledne dorazil dokonce kouzelník. Den jsme si užili a nakonec jsme si rozdali i dárky, kde jsme mimo jiné dostali trička s nápisem Hasiči Květuš, která budeme napříště používat při různých soutěžích.