Svet-Stranek.cz
Mladí hasiči Květuš

2014:Osobní stránka na adrese: mladihasicikvetus.klubova-stranka.cz

2014

Tento rok zahajujeme posílení o druhého vedoucího a tím je maminka Adélky- Alena Tejnorová a novým členem- Jindříškem Novákem. 

Koncem února jsme se začali scházet a začali nacvičovat vystoupení na MDŽ v kulturáku v Květuši. Díky Aleně, která vše vymyslela, zajistila převleky, doplňky a aparaturu jsme v sobotu 8. března večer sklidili aplaus na otevřené scéně. A o co šlo? Parodie na Slunce seno jahody a tanec ,,trnky brnky".

 

 

 

 

Po náročném představení jsme dostali párky a limonádu. Ještě nějaký čas jsme zajišťovali rozruch na parketu, a po 21. hod jsme se rozešli na kutě.  

 

Počasí nám docela přeje a tak se scházíme na hřišti a nacvičujeme hlavně požární útok, který nás čeká v jarní části soutěže Plamen. Zatím radši bez vody. Takové teplo zase není...

 

 

 

 

Těsně před pálením čarodějnic jsme si na schůzce, mimo nacvičování, vyrobili vlastní čarodějnici, kterou ve středu 30. dubna slavnostně upálíme!

 

 

Na čarodějnice jsme se sešli v 17. hod. Nejdříve u vyzdobení májky a potom jsme se přesunuli na hřiště. Na připravenou hranici jsme vztyčili naší čarodějnici a šli opékat buřty. Okolo 19. hod se zapálila velká vatra. Protože je okolo místa dost tak jsme ho využili a začali vyběhávat a vstřebávat právě dojedené a dokonale opečené buřty s chlebem. Potom jsme ještě pomohli ( spíše povzbuzovali a fandili) dospělákům se stavěním ,,májky,, na návsi a pomalu jsme se rozcházeli k domovům.

 

11. května jsme se zúčastnili okrskové hasičské soutěže v Květuši. Nastoupili jsme s družstvy přípravky a mladší. Počasí naštěstí vydrželo bez deště a tak jsme šli s lehkostí sobě vlastní na věc. Nejprve přišla na řadu štafeta 4x60 m a později požární útok. Přes překážky jsme se přehnali jako velká voda a při útoku vlastně zrovna tak. Časy při útoku byly skvělé ( přípravka 58 sec a mladší 35 sec). Při závěrečném nástupu jsme byli odměněni diplomy a tak jako loni, zmrzlinovými kornouty.

 

 

17. května se konalo jarní kolo celostátní hry PLAMEN ve Varvažově. My jsme soutěžili v požárním útoku a to v kategorii přípravky a mladší. Přípravka, protože nesoutěžila na podzim, provedla pož. útok mimo soutěž a při vyhlášení výsledků byla odměněna diplomem za účast.

V kategorii mladších  naši mladí borci  obsadili v disciplíně požární útok 7. místo a se součtem bodů z podzimní části obsadili konečné 9. místo. 

 

 

 

V pátek 23.5. se konala schůzka neobvykle v Parkhotelu Mozolov. Byla to pro nás odměna za naše sportovní úspěchy ve Varvažově. Nejdříve jsme se šli vykoupat do bazénu, kde byla krásně vyhřátá voda. Potom jsme využili místní hernu a nakonec jsme dostali večeři a zmrzlinový pohár.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plamen 2014 je teda za námi a my se začátkem srpna začínáme opět scházet na pravidelných schůzkách a připravovat se na další ročník Plamen 2015. Tu první jsme věnovali štafetě požárních dvojic. Poprvé s námi začíná běhat také Adámek Tejnor. Na této schůzce jsme si domluvili v rámci přípravy a tmelení kolektivu takovou akcičku na Mozolově. I přes nepřízeň počasí jsme si to užili a těšíme se na opáčko ( podrobněji samostatný oddíl).

 

 

 

V neděli 21.9. proběhne dětská hasičská soutěž v Květuši.

Soutěží se ve štafetě pož. dvojic, štafetě 4x60m a ZPV ( branný závod). Přihlásíme opět družstva v kategoriích přípravky a mladší. 

 

Soutěž, která byla hlavně o přípravě na Plamen se nám povedla, ale ukázala také zároveň chyby, kterých se příště musíme vyvarovat. Počasí naštěstí vydrželo a v celkem silné konkurenci jsme obstáli. Přijela družstva z Křenovic, Dobrošova, Přeborova, Chyšek a samozřejmě domácí družstvo Květuše. V kategorii přípravky jsme měli zastoupení pouze my a tak jsme si zaslouženě odnesli trofeje za 1. místo. Dále jsme měli zastoupení v kategorii mladších. Zde jsme docela překvapili ( možná cizí, sami víme co v nás je) a obsadili po výborném výkonu 2. místo za družstvem z Chyšek. Bylo by skvělé, kdyby se nám povedlo minimálně zopakovat výsledky v sobotu ve Varvažově. 

 

Okresní kolo hry Plamen- podzimní část máme za sebou.

Přijeli jsme samozřejmě s přípravkou a kategorií mladší. Přípravka to měla o něco jednodušší. Zastoupení v této kategorii jsme měli opět pouze my a tak po splnění všech disciplín obsadila  1. místo. Reprezentoval nás již také Adámek Tejnor, kterému nejsou ještě ani tři roky!

 

 

 To mladší to měli o poznání složitější. V této kategorii soutěžilo 13 družstev. Po tuhém boji obsadili naši borci 11. místo ( braňák, štafety se hodnotí s jarním kolem). Na jaře se popereme s útokem a toto místo zkusíme vylepšit.  

 

 

 

Jepo soutěžích,atak jsme další schůzku věnovali hře ,,hledání pokladu". Trasy a úkoly tak jako v loňském roce připravili Venda a Péťa Kubecovi. Sešli jsme se na hřišti, rozdělili se na mladší a starší a vydali se, každý jinou cestou, za pokladem. Na cestě jsme plnili různé úkoly a dovednosti. Postupně se naše cesty sešli opět na hřišti, kde na nás čekala truhla s pokladem. Zatím zamčená. Po chvíli hledání se našli i klíče a my si mohli truhlu odemknout. V truhle na nás čekali různé cukrovinky a sladkosti, které jsme samozřejmě hned ochutnali.

 

 

 

 

 

Tak jako v loňském roce, uspořádali jsme na kopci za Kubecovi drakyjádu. A jako vloni ani letos jsme neměli štěstí na vítr. Vládlo takřka absolutní bezvětří. Chvíli se běhalo sem a tam, pár draků na krátkou dobu vzlétlo, ale jak rychle vzlétli tak rychle zase padali. Chuť jsme si spravili na opečených buřtech.  

 

 

 

 
Na začátek listopadu si vedoucí a rodiče vymysleli lampionový průvod, který se spojil s připomenutím sv. Martina. Akce se konala 7.11. v podvečer. Sraz byl u kulturáku odkud se přešlo ke kabinám u hřiště. Tam jsme se dozvěděli něco málo o tom kdo byl sv. Martin. Také se podával horký čaj a vánočka nebo rohlíčky. Tady na nás také čekal ,,sv. Martin,, na koni (hnědákovi). Ten potom před námi prošel průvodem okolo Květuše zase zpátky na hřiště. Tady také celá akce pomalu skončila.
 
 
 
 
 
Začátkem prosince začíná čas adventní. Jsou to 4 neděle před Štědrým dnem. V sobotu 6. prosince jsme se sešli, abychom strávili společné chvíle při rozsvícení vánočního stromečku a betlému u kapličky. Sešli jsme se asi v půl páté večer. I když mírně mrholilo, nám to náladu nepokazilo. Za veliké účasti Květušáků se stromeček i betlém, po chvilce přemlouvání, nakonec rozzářily.
 
 
 Ještě jsme si stihli zapálit pár prskavek, sníst vánočku a už se běželo do příjemně vyhřátého sálu, kde večer ještě nějaký čas pokračoval. 
 
 
 
 
 Poděkování za opravdu nádherný betlém a stromeček patří hlavně Petře, Vladimírovi, Vendovi a Péťovi.
 
 
 
Na úplný závěr -20. prosince jsme si zorganizovali už tradiční vánoční besídku v kulturáku. Ve vyhřátém sále jsme strávili příjemné odpoledne vyplněné např. zdobením perníčků nebo výrobou papírového řetězu na náš vánoční stromek. Letos opět dorazil i kouzelník. Jeho triky a kouzla se nám moc líbila ( hlavně to se spodním prádlem jedné maminky bylo dokonalé :-) ).
 
 
 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se pohybují okolo našich mladých hasičů a jakoukoli aktivitou jsou nám vedoucím nápomocni. Do příštího roku přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů jak v osobním tak i profesním životě.
Díky !!!