Svet-Stranek.cz
Mladí hasiči Květuš

2021:Osobní stránka na adrese: mladihasicikvetus.klubova-stranka.cz

2021

                              2021

Vítám Vás v roce 2021.
Letošní rok začal tak nějak, jak ten předchozí skončil. Vládní opatření ohledně omezování akcí pokračují, scházet se nemůžeme. Zatím to vypadá, že akce pořádané každoročně začátkem roku, se tentokrát neuskuteční. Jde zejména o maškarní besídku a maškarní průvod vesnicí... 
Je měsíc duben a protikoronová opatření stále znemožňují naše schůzky. Termíny soutěží jsou již dány. Ale zda se budou konat je ve hvězdách... Vše bude záležet na aktuální situaci...
První pohárová soutěž, která se měla konat ve Žďáru u Protivína byla přesunuta na srpen. Ale ta další, v Dobrošově, se již uskutečnila. 
My jsme se stačili sejít na nácviku na požární útok celkem třikrát.
Rozhodli jsme se, že vyrazíme tentokrát soutěžit se třemi družstvy v kategoriích: přípravka, mladší a starší. 
27. června tedy jedeme do Dobrošova. 
Nejprve soutěží přípravky. Jdeme na start jako poslední tým. Útok se povedl náramně a v této kategorii naše malé naděje zvítězili s časem 46 vt. Pak následují mladší. Je to už jiný tým, než ten, který v loňském a předloňském roce vyhrál ve své kategorii. Nicméně si tyto děti vedly moc dobře. Jenom strojník ( vedoucí) byl ještě rychlejší a bohužel poslal vodu do hadic moc brzy a proudaři nastačili doběhnout k nástřikové čáře. Tím se čas prodloužil a bylo z toho tentokrát 7. místo. Omluvou dětem bylo, že vedoucí koupil všem zmrzliny...
V kategorii starších jsme měli tým, který v loňském roce soutěžil v mladších a dílem smíšení. Útok se povedl skvěle časem 24,22 vt. Tento čas byl zdaleka nejlepší. Vždyť družstvo z Chyšek, které se umístilo na druhém místě, zaostalo o celých šest vt. 
Další díl pohárových soutěží nás čeká ve Žďáru u Protivína.


Starší- vítězný tým z Dobrošova    

Začátek července byl ve znamení pouti. V sobotu 3. červencejsme se s dětmi zúčastnili společného posezení u kulturního domu, kde seopékalo prase. Ten večer se šlo spát v pozdních nočních hodinách. Hneddruhý den, v neděli 4. července v odpoledních hodinách, proběhl u násv Květuši již tradiční pouťový fotbálek. Turnaje se zúčastnilo celkem 5týmů. Muži ,,nad 40,, , muži ,,do 40,, , děti A, Děti B a ženy. Hrálo sesystémem ,, každý s každým,,. Ze začátku nám trochu zapršelo, ale pak sevyjasnilo a všichni si sportovní odpoledne velmi užili. Vítězem tohoto klání setentokrát stali zcela zaslouženě muži ,,nad 40,,.

Další akcí měla být pohárová soutěž ve Žďáru u Protivína, kteroupořadatelé přesunuli z jara na polovinu srpna. Vzhledem k probíhajícímdovoleným a dílem zdravotních komplikací dětí jsme se této pohárové soutěženezúčastnili.

Dne 27.8. jsme se stali na jedno odpoledne a večer pány hraduChoustník. Celý hrad byl pouze náš. Opékali jsme buřty, hráli spoustu her akrásně jsme si tento výlet užili. Pro velký úspěch této akce jsme si tento hradzamluvili i na příští rok, tentokrát s přespáním.

Letošní září bylo úplně zaplněno soutěžemi. Hned 5. září jsme serozjeli do Podolí I. Tentokrát pouze se staršími. Zde se nám moc nevedlo askončili jsme na posledním místě.Následovala sobota 11. září a Plamen na Mozolově. Na tuto soutěžjsme přijeli tradičně se třemi týmy: Starší, mladší a samozřejmě přípravka.Děti z přípravky, už mazáci v této kategorii, zvládli vše tradičně navýbornou a zatím nám patří 1. místo. To mladší to měli tentokrát složitější.Vždyť ještě večer před soutěží jsme nevěděli, jestli vůbec v tétokategorii dáme dohromady soutěžní tým. Nakonec jsme i přes různé trampoty anemoci disciplíny odběhli a vůbec ne špatně. Zde nám patří průběžně 4. místo.Starší ve své kategorii v podstatě kralovali. Časy měli nejlepší snadvšude. Disciplínu závod v požárnické všestrannosti dokonce vyhráli. Ale.Zřejmě velkou vůlí vyhrát docházelo ke zbytečným chybám v ostatníchdisciplínách a tím pádem zisku trestných bodů. Zde nám patří průběžné 4-5.místo. Ale i tak to byl velký úspěch.

Hned druhý den, v neděli 12 září, jsme společně s hasičiz Chyšek pořádali další kolo pohárových soutěží na hřišti v Květuši.Doma jsme dali dohromady opět starší, mladší i přípravku. Přípravka, při svémdruhém startu, opět vyhrála. Mladším se útok povedl a ve své kategorii poprvézvítězili. Starší ve velké konkurenci s vyrovnanými časy obsadilitentokrát

 5. místo. Na další kolo doMirotic jsme opět vinou nemocí nejeli. Následovala poslední pohárová soutěž. DoMilenovic jsme odjeli nakonec pouze se staršími a s vědomím, žes celkovým umístěním už nic moc neuděláme. Takže na start jsme šli poměrněv klidu s cílem si tento poslední letošní závod hlavně užít. Tentokrátjsme obsadili 7. místo.

Po sportovní stránce se nám i přes různé zdravotní komplikace,které nás provázeli prakticky celý srpen a září, tento podzim docela povedl.

22.10. jsme uspořádali na louce ,, za Kubecovi,, tradičnídrakyjádu s opékáním buřtů. Počasí přálo, vítr foukal. Co víc si připouštění draků přát…Jednou z posledních akcí bylo na první adventní neděli-28.11. společné zdobení vánočního stromečku a jesliček, které jsou umístěnymezi kulturním domem a kapličkou. S výzdobou pomáhali samozřejmě i rodiče.Dětí i dospělých se opět sešlo hodně. Podával se horký čaj, pro dospělé svařák.Nechyběla vánočka, perníčky a různé dobroty. Jakmile se trochu setmělo,proběhlo slavnostní rozsvícení. Všichni si to zasněžené odpoledne a podvečeružili.

Úplně poslední akcí mladých hasičů byla účast na výročníčlenské schůzi hasičů v Květuši. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám vedoucím pomáhají,vymýšlí různé aktivity a vůbec věnují svůj volný čas, aby to i u násv Květuši žilo a děti měli smysluplnou aktivitu.